Modspil

Modspil i trumfspil
I´hombre har mange træk til fælles med kortspil som bridge og whist, men l´hombre har derudover en helt særlig facet, der bidrager til at gøre kortspillet særligt afvekslende, dynamisk og rigt på muligheder: Man kan vinde (og tabe) på fordelingen af stik. Det betyder ikke mindst noget, når man i modspil skal forsøge at vælte et spil.

Se et af Helges eksempler på modspil i trumfspil:
Som modspiller er det fornuftigt at starte med at vurdere, om man kan tage fire stik. I dette eksempel lykkes det øst og syd at vælte en tourne respekt, fordi syd kun kan tælle til tre stik – og spiller derefter.
Tæl sandsynlige stik

Modspil i nolospil
Hvis man har væltekort i nolo, er det ofte afgørende for udfaldet, at man hjælper sin makker til afkast i  væltekortets farve – som i dette eksempel:
Hjælp din makker til afkast