Velkommen

nyvang_004

Fotos fra andelslandsbyen Nyvang efterår 2014.


Helge Schou har spillet sin sidste l´hombre
. Sådan stod der i dødsannoncen, efter at den 79-årige nordsjællænder døde af en blodprop i hjernen midt i et udspil til en afgørende solo. Helge havde selv bedt om denne afskedsreplik, for, mente han, så ville alle vide, hvem det drejede sig om. Man ville ofte have set ham i gang med et spil l´hombre.

Arven fra Helge
I september 2014 er det
10 år siden, at han gik bort, og dermed en passende anledning til dette site. For Helge Schou døde nemlig ikke bare midt i et spil, men også midt i et ambitiøst bogprojekt: Adskillige maskinskrevne sider med introduktion til spillet, pædagogiske indspark og udlægninger af konkrete spil-eksempler befandt sig i det omfattende papirmateriale, som han efterlod.

Den store drøm
Hans store drøm var at udgive en l´hombrebog om sjove spil. De tykke ringbind indeholdt vidnesbyrd om hans pr-arbejde for l´hombrespillet og initiativer til en l´hombreskole – ud over selvfølgelig en enorm pulje af spillede spil, som han med stor omhu havde nedfældet gennem de seneste årtier af sit lange begivenhedsrige l´hombreliv.

nyvang_006Livslang passion
Et liv der begyndte i starten af 1940´erne, da han som teenager sad ved spisebordet i hjemmet i Skive sammen med sin lillebror og to jævnaldrende kammerater og lærte sig reglerne efter en bog. Det var startskuddet til en livslang passion, som fik ekstra strøm, da Helge stoppede i sit travle job som eksportchef.

 

Spil og røg på fabrikken
Han købte en rundstokfabrik ved siden af Fredensborg Slot, og gik det måske ikke altid lige fantastisk med afsætningen af kosteskafter og ribber af bøg, ask og mahogni, så udmærkede fabrikken sig ved at have et bagkontor, hvor man kunne spille kort – og ryge cigarer – uden at genere andre.

nyvang_002Selvstudier

Selv om Helge ikke selv røg, var han (sikkert af gode grunde) meget omhyggelig med at skifte tøj, inden han vendte hjem til huset og hustruen i Gentofte. Her tilbragte han typisk aftnerne med kortene foran sig i færd med at udtænke særligt spidsfindige kombinationer eller forbedringer på konkrete spil, mens hans kone så tv eller læste. 

Helge forfinede l´hombrespillets regler, så spillet blev endnu mere nuanceret og spændende, uden at det gik ud over selve ideen i det. De regler spiller man stadig efter i Helge Schous minde-l´hombreklub, hvor Helges gamle medspillere dag i dag mødes hver uge i Hillerød.

Opdateret bogprojekt

Helges efterladte ringbind indeholder råmateriale, der fortjener at få nyt liv.  Hans manuskript (brudstykker)  har nok været udsat for en skarp, men også en tilstræbt nænsom redigering, så resultatet forhåbentlig er blevet nogenlunde tro mod Helges eget projekt. Også selv om det ikke udkommer i det bogformat, som Helge forestillede sig, men på nettet.

nyvang_010Stafetten skal videre
Det giver mulighed for ikke kun at rette søgelyset mod sjove spil, men også mod Helges liv som l´hombrespiller, hans l´hombreskole, andres glæde ved at spille l´hombre og en introduktion til l´hombre for potentielle nye spillere.

Den røde tråd
Dette er helt sikkert i Helges ånd, for den røde tråd, der løber gennem alle hans efterladte arkivalier lyser af to ting: begejstring for l´hombrespillet – og et ønske om at give stafetten videre, så kommende generationer også vil få mulighed for at blive smittet af denne begejstring.

Fra Helge til aktuelle aktiviteter
De første menupunkter fører derfor ind til forskellige facetter af Helge som l´hombrespiller samt til hans efterladte spil, derefter følger sider om, hvordan man lærer at spille (bedre) l´hombre, små portrætter af l´hombreentusiaster, kortspillets historie og spot på l´hombre i dag.